Těžební průmysl


Provádíme dodávky, výrobu, montáže, opravy, revize a renovace těchto zařízení:

 

Dopravníky a poháněcí stanice

Velkostroje

Zdvihací zařízení

Plynová zařízení

Elektrická zařízení

Ocelové konstrukce

Nahradní díly

Zajišťujeme komplexní řešení v oborech strojní, elektro, MaR a řídících systémů při navrhování, dodávkách, výrobě, montáži a demontáži dopravníků a poháněcích stanic.

Zajišťujeme komplexní řešení v oborech strojní, elektro, MaR a řídících systémů při navrhování, dodávkách, výrobě, montáži a demontáži částí těžebních velkostrojů.


Jsme držitely oprávnění pro montáže, opravy, revize, revizní zkoušky, a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • a) Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg
 • b) Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg
 • c) Pohyblivé pracovní plošiny s výškou nad 3 m
 • e) Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m
 • f) Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Pro všechna vyhrazená i nevyhrazená zdvihací zařízení jako jsou všechny typy jeřábů, kladkostrojů, vrátků, hydraulických zvedáků, ručních zdvihadel (autorizovaný servis BRANO) a podobných zařízení zajišťujeme komplexní služby v níže uvedeném rozsahu:

Montážní činnosti:

 • dodávky a montáž nových zařízení nebo jejích částí
 • dodávky prostředků pro vázání a uchopení břemen

Kontrolní činnosti:

 • pravidelné preventivní prohlídky strojních a elektrických částí zdvihacách zařízení
 • malé, střední a generální opravy strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení

Legislativní činnosti:

 • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (civilní) a vyhlášky č. 392/2003 Sb. (báňská)
 • pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33200-6-61 ed. 2
 • pravidelné inspekce stavu dle ČSN ISO 9927-1
 • zvláštní posouzení stavu jeřábu dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601
 • geodetické zaměření jeřábové dráhy dle ČSN 73 2611 a ČSN 73 5130
 • školení jeřábníků a vazačů břemen


Jsme držitely oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • a) Výroba a úprava plynů
 • b) skladování přeprava plynů
 • c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • d) zkapalňování a odpařování plynů
 • e) zvyšování a snižování tlaku plynů
 • f) rozvod plynů
 • g) spotřeba plynů spalováním


Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených plynových zařízení.


Projektová činnost:

 • návrh zařízení určených pro spalování plynu
 • návrh zařízení určených pro uskladnění a distribuci plynu


Montážní činnosti:

 • výroba, montáž a opravy rozvodů plynu (svařované nebo montované potrubí) viz. potrubí (odkaz na stránky potrubí)
 • výroba, montáž a opravy nádob určených pro skladování plynu viz. tlaková zařízení (odkaz na stránky tlaková zařízení)
 • výroba, montáž a opravy zařízení určených pro spalování plynu (pece, kotle a jiná zařízení )


Technické a legislativní činnosti:

 • provádění školení obsluhy plynových zařízení
 • doplnit rozsah revizí na plynových zařízeních

Jsme držitely oprávnění pro výrobu, montáže a revize elektrických zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • E1B - Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu


Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených elektrických zařízení.


Projektová činnost:

 • Studie
 • Dokumentace pro všechny fáze projektu
 • Výpočty zatížení a výkresové dokumentace
 • Výpočty umělého osvětlení
 • Tvorba rozpočtů


Montážní činnosti:

 • Rozvodny vn a nn
 • Rozváděče vn a nn
 • Rozvody vn a nn
 • Transformátory
 • Motory
 • Frekvenční měniče a softstartéry
 • Servopohony
 • Topné systémy
 • Stejnosměrné zdroje
 • Elektrocentrály a UPS
 • Osvětlení
 • Zemnící soustavy


Servisní činnosti:

 • údržba stávajících zařízení
 • diagnostika a oprava poruch
 • převíjení elektrických motorů
 • měření teploty a vibrace ložisek elektromotorů
 • provádění termovizní diagnostiky


Legislativní a technické činnosti:

 • doplnit revize atd
 • doplnit skoleni

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti navrhování, dodávky, výroby, montáže a demontáže ocelových konstrukcí podle normy ČSN EN 1090.

Zajišťujeme dodávky, výrobu, prefabrikaci, egalizaci a opravy náhradních dílů k technologiím v těžebním průmyslu.