Činnosti

Engineering

Strojní a mechanické

Elektro

Měření a regulace

Systémy řízení

Geodetické činnosti

Legislativní činnosti

Naše společnost zajišťuje v rámci investičních celků a dílčích technologických změn komplexní vypracování projektové dokumentace od studie proveditelnosti až po dokumentaci skutečného provedení.
Nedílnou součástí naší společnosti je i následná realizace díla tzv. „na klíč“ .


Re-ENGINEERING

 • Zhotovení chybějící výrobní dokumentace k strojním dílům dle skutečných parametrů (díl-sestava-stroj)
  • Zaměření skutečného stavu vadného dílce
  • Zjištění spojitosti díl-sestav-stroj-zařízení
  • Posouzení vyrobitelnosti a následná volba vhodné výrobní technologie
  • Zhotovení cenového návrhu


Proto typizace

 • Zhotovení 3D modelu strojního dílce
 • Zajištění výroby dílce metodou 3D tisku
 • Zajištění výroby prototypu


Digitalizace výrobní dokumentace a vizualizace

 • Zhotovení 3D modelů ze stávající dokumentace
 • Překreslení stávajících výkresů do elektronické podoby
 • Zhotovení podkladů pro manuály či operační postupy


Návrh ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2

 • Zaměření situace
 • Návrh konstrukčních celků
 • Statické posouzení
 • Zhotovení dílenské dokumentace


Vývoj a výroba jednoúčelových strojů

 • Zajištění komplexního návrhu s orientací na požadavky zákazníka
  • Studie proveditelnosti
  • Zhotovení primárního modelu
  • Vizualizace zařízení
  • Definice kolizí
  • Pevnostní analýzy metodou konečných prvků
  • Zhotovení komplexní výrobní dokumentace
   • Strojní
   • Elektro
   • MaR
   • Hydraulika


Konstrukční a projekční činnost s podporou CAx

 • AUTOCAD 2019 LT
 • Inventor Professional 2018
 • Product Design & Manufacturing Collection IC
 • MS Project 2016 Profesional
 • MS OFFICE


Svařování

"Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výroby, montáží a oprav svařovaných i montovaných potrubních systémů.
Jsme držiteli certifikátu EN ISO 3834-2 a vlastníme široké spektrum svářecích dokumentů (WPS a WPQR) na metody svařování 111, 135 a 141 pro materiály z uhlíkové, legované, nerezové a duplexové oceli. Máme zkušenosti se svařováním s předehřevem i následným tepelným zpracováním (žíháním) po svařování. "


Obrábění

 • konvenční obrábění rotačních dílů do průměru 800 mm a délky 5 000 mm včetně broušení do 3 500 mm
 • tříosé a pětiosé CNC frézování a vrtání do hmotnosti 16 tun
 • frézování šikmého ozubení
 • ploché broušení


Tváření plechu

 • Ohraňování plechů do délky 6 m
 • Stříhání plechů do délky 6 m a tloušťky 13 mm
 • Kroužení plechů do délky 3 m a tloušky 35 mm


Drobná zdvihadla


Tvarové pálení a řezání

 • tvarové řezání plechů a jiných materiálů vodním paprskem s 3D hlavou do tloušťky 200 mm a rozměru 2 x 6 m
 • plazmové řezání plechů do tloušťky 30 mm a rozměru 2 x 6 m
 • Výroba nn rozvadečů
 • Montáž zařízení do i nad 1000 V
 • Montáž zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Frekvenční měniče
 • Osvětlení
 • Měřící prvky – tlak, teplota, průtok, hladina, pH, hustota, hmotnost, rychlost, chemické vlastnosti atd.
 • Aktuátory – pohony, regulační armatury, topná tělesa atd.
 • Robotické manipulátory
 • EZS, EPS a CCTV
 • Systémy měření spotřeby a regulace odebraného výkonu
 • PLC – Siemens, Rockwell Automation, Honeywell, B&R, ABB
 • SCADA
 • MES
 • Indutry 4.0
 • Činnosti v oblasti inženýrské geodézie
 • Elektrická
 • Zdvihací
 • Tlaková
 • Plynová